III Marecki Rajd Rowerowy
Dodane przez MS dnia Maj 17 2007 17:14:43

Burmistrz Miasta Marki, Akcja Katolicka Marki oraz Towarzystwo Przyjaciół Marek w ramach obchodów 40-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu zaprasza mieszkańców w sobotę 26 maja 2007 roku na III Marecki Rajd Rowerowy.

Początek trasy oraz zbiórka jest zaplanowana w parku B.Briggsów przy Al.Piłsudskiego o godz. 10.30 (start o godz. 11.00). Zakończenie odbędzie się na boisku przy ul. Głównej na Zieleńcu. Organizatorzy dla uczestników rajdu zaplanowali gorący posiłek oraz napoje. Na mecie przewidziano losowanie nagrody głównej, którą jest rower trekkingowy oraz wiele innych atrakcyjnych nagród.


Rozszerzona zawartość newsa
Burmistrz Miasta Marki, Akcja Katolicka Marki oraz Towarzystwo Przyjaciół Marek w ramach obchodów 40-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu zaprasza mieszkańców w sobotę 26 maja 2007 roku na III Marecki Rajd Rowerowy.
Początek trasy oraz zbiórka jest zaplanowana w parku B.Briggsów przy Al.Piłsudskiego o godz. 10.30 (start o godz. 11.00). Zakończenie odbędzie się na boisku przy ul. Głównej na Zieleńcu. Organizatorzy dla uczestników rajdu zaplanowali gorący posiłek oraz napoje. Na mecie przewidziano losowanie nagrody głównej, którą jest rower trekkingowy oraz wiele innych atrakcyjnych nagród.
W programie imprezy:
- Mini turniej piłki nożnej,
- Zawody zręcznościowe,
- Konkursy.
Uwaga w losowaniu nagród mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani uczestnicy. Rejestracji można dokonać pok. Nr 6 w Urzędzie Miasta Marki w godzinach pracy do dnia 25 maja 2007 roku oraz po Mszach Świętych w dniu 20 maja 2007 roku w parafiach pw. Św. Izydora oraz NMP Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej.
W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w rajdzie.

Regulamin III Mareckiego Rajdu Rowerowego

Cel rajdu:
Promowanie obchodów związanych z 40-leciem nadania praw miejskich Markom;
Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia;
Rozwijanie turystyki rowerowej;
Promocja walorów przyrodniczych okolic Marek;
Popularyzacja idei ochrony środowiska;
Zapoznanie uczestników, z szlakiem rowerowym (oznaczonym kolorem zielonym).

Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki
Marki 05-270, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
tel. (022) 781 10 03 wew. 146

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 93 Marki
Sekretarz – Marek Kroczek: 0 503 385 959

Towarzystwo Przyjaciół Marek Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 Marki
Prezes - Radosław Dec: 0 501 350 667

Miejsce i termin imprezy:
Termin przeprowadzenia imprezy: sobota, 26 maja 2007 r.
Start: park Braci Briggsów Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96.
Meta: teren boiska na Zieleńcu przy ul. Głównej.
Trasa rajdu przebiegać będzie szlakiem rowerowym oznakowanym kolorem zielonym. Łączna długość trasy wynosić będzie około 12 km. Szczegółowy opis przebiegu szlaku stanowi załącznik nr 1 regulaminu.

Program rajdu w dniu 26.05.2007 r.:
10.30 – zbiórka i odprawa przed startem i sprawdzenie listy uczestników.
10.45 poświęcenie rowerów, modlitwa przed startem.
11.00 start rajdu.
18.00 zakończenie imprezy .
Godziny programu mogą nieznacznie ulec zmianie, w zależności od ilości uczestników oraz warunków atmosferycznych.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, respektowania uwag patroli Policji .
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników, oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Przy zapisie należy podać adres zamieszkania oraz numer PESEL.
Wszyscy chcący wziąć udział w rajdzie muszą zgłosić swój akces
w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pok. nr 6 osobiście tel. (022) 781 10 03 wew. 146 do dnia 25 maja 2007 roku do godziny 16.00. lub w dniach 13 maja i 20 maja 2007 roku w parafiach NMP Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej i Św. Izydora przy Al. Piłsudskiego 93 po każdej mszy świętej. Karty Uczestnictwa w rajdzie (załącznik nr 2 regulaminu) będą wydawane przy zapisie i uprawniają do udziału w rajdzie.
Prawo do startu w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat, młodzież i dzieci poniżej 18 lat mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych lub pozostać pod stałą opieką rodziców / opiekunów prawnych/ startujących w imprezie.
Wymagana jest obecność opiekuna na odprawie przed rajdem oraz na zakończeniu imprezy celem odbioru nieletniego uczestnika.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
Na trasę rajdu, prosimy o zabranie bidonów z piciem.
Wyklucza się z udziału uczestników, będących pod wpływem alkoholu.

Organizatorzy zapewniają:
Ubezpieczenie uczestników rajdu.
Zabezpieczenie imprezy przez Policję.
kontakt telefoniczny - alarmowy: 0 501 437 802
Opiekę medyczną na trasie rajdu.
Pomoc nawigacyjno-techniczną.
Bezpłatny posiłek i napoje.
Nagrodę główną – rower trekkingowi oraz wyróżnienia i upominki dla wylosowanych uczestników rajdu.
Wszyscy uczestnicy, którzy przejadą całą trasę (pod warunkiem, że uczestniczą w całym rajdzie - kontrola na półmetku) wezmą udział w losowaniu upominków i wyróżnień przez organizatorów.

Zasady bezpieczeństwa:
Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30 - 50 cm od krawędzi drogi.
Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 - 5 m,
a przy zjazdach od 15 - 30 m.
Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z ręki, zdejmować stóp z pedałów.
Na postoju nie wolno tarasować drogi.
Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać: kask ochronny, okulary przeciwsłoneczne chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem oraz ubranie dostosowane do aury.
Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, szkło odblaskowe z tyłu).
Zabrania się posiadać niebezpiecznych przedmiotów (ostrych, szklanych).
Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia – będziemy przejeżdżać przez tereny leśne zostawmy więc las w stanie w jakim go zastaliśmy.
W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu.
Ostatni uczestnik rajdu powinien mieć przymocowane „ramię bezpieczeństwa”.
Rajd nie jest wyścigiem w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas. Rajd jest okazją do towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które preferują aktywne spędzanie wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą.

Postanowienia końcowe:
Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu.Informacje zaczerpnięte ze strony Marki.pl - Serwisu Informacyjnego Miasta Mark.