Pierwszy Marecki Rajd Rowerowy
Dodane przez MS dnia Maj 13 2006 19:17:56

Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki, Akcja Katolicka przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach oraz Towarzystwo Przyjaciół Marek zapraszają na:

Pierwszy Marecki Rajd Rowerowy
(3. Rowerowa Majówka z Akcją Katolicką)

SOBOTA, 20 maja 2006 roku w godzinach 10.30 – 18.00

Start: 20 maja o godz. 10.00 z parkingu przed Urzędem Miasta (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95)
Meta: boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach (ul.Okólna 14)
Na zakończenie rajdu losowanie nagród i grill na boisku SP Nr 1

Nagrodą główną jest rower trekkingowy.


Rozszerzona zawartość newsa

Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki, Akcja Katolicka przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach oraz Towarzystwo Przyjaciół Marek zapraszają na:

Pierwszy Marecki Rajd Rowerowy
(3. Rowerowa Majówka z Akcją Katolicką)

SOBOTA, 20 maja 2006 roku w godzinach 10.30 – 18.00

Start: 20 maja o godz. 10.00 z parkingu przed Urzędem Miasta (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95)
Meta: boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach (ul.Okólna 14)
Na zakończenie rajdu losowanie nagród i grill na boisku SP Nr 1

Nagrodą główną jest rower trekkingowy.
Pozostałe nagrody: plecaki, śpiwory, kaski, sakwy rowerowe itp.

Dodatkowe nagrody dla:
• najmłodszego uczestnika rajdu
• najstarszego uczestnika rajdu
• najliczniejszej rodziny startującej w rajdzie

Zapisy w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pok. nr 6 osobiście,
tel. (022) 781 10 03 wew. 146, do dnia 19 maja do godziny 16.00

Trasa rajdu:
Trasa rajdu

REGULAMIN RAJDU

Cel rajdu:
• propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia;
• rozwijanie turystyki rowerowej;
• promocja walorów przyrodniczych okolic Marek;
• popularyzacja idei ochrony środowiska;
• zapoznanie uczestników, z jednym z dwóch nowych szlaków rowerowych (oznaczonym kolorem niebieskim).

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Marki, Rada Miasta Marki
Marki 05-270, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
tel. (022) 781 10 03 wew. 146
Akcja Katolicka przy parafii p.w. Św. Izydora w Markach
Marki 05-270, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93
tel. 0 503 38 59 59, e-mail: [email protected]
Towarzystwo Przyjaciół Marek
Marki 05-270 Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
e-mail: [email protected]

Miejsce i termin imprezy:
1.Termin przeprowadzenia imprezy: sobota, 20 maja 2006 r.
2.Start: parking przy budynku Urzędu Miasta Marki /Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95/.
3.Meta: boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 (ul. Okólna 14).
4.Trasa rajdu przebiegać będzie oznakowanym kolorem niebieskim szlakiem rowerowym o długości około 12 km. Szczegółowy opis przebiegu szlaku stanowi załącznik nr 1 regulaminu.

Program rajdu w dniu 20.05.2006 r.:
1.10.00-10.30 odprawa przed startem.
2.10.30 sprawdzenie listy zgłoszeń do rajdu.
3.10.45 poświęcenie rowerów, modlitwa przed startem.
4.11.00 start rajdu.
5.12.00-12.15 postój I.
6.13.00-13.15 postój II.
7.14.00-14.15 postój III.
8.15.00 dojazd do mety.
9.15.00-18.00 wspólna zabawa-piknik na boisku SP Nr 1.
10.15.30-16.00 posiłek główny.
11.16.00-17.30 konkursy.
12.17.45 losowanie i wręczanie nagród.
13.18.00 zakończenie imprezy.

Warunki uczestnictwa:
1.Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, respektowania uwag patroli rowerowych Policji .
2.Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników, oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Przy zapisie należy podać adres zamieszkania oraz numer PESEL.
3.Wszyscy chcący wziąć udział w rajdzie muszą zgłosić swój akces
w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pok. nr 6 osobiście,
tel. (022) 781 10 03 wew. 146 do dnia 19 maja do godziny 16.00.
4.Zapisy będą również prowadzone w parafiach: Św. Izydora i NMP Matki Kościoła w Markach w niedziele 7 i 14 maja, po Mszach Świętych.
5.Karty Uczestnictwa w rajdzie (załącznik nr 2 regulaminu) będą wydawane przy zapisie i uprawniają do udziału w rajdzie.
6.Prawo do startu w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat, poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
Wymagana jest obecność opiekuna na odprawie przed rajdem.
7.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).
8.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
9.Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
10.Na trasę rajdu, prosimy o zabranie bidonów z piciem.

Organizatorzy zapewniają:
1.Ubezpieczenie uczestników rajdu.
2.Zabezpieczenie imprezy przez Policję.
3.Telefony alarmowe: 502 062 090, 601 898 639.
4.Opiekę medyczną na trasie rajdu.
5.Pomoc nawigacyjno-techniczną.
6.Odblaskowe opaski z logo rajdu dla dorosłych, odblaskowe kamizelki dla dzieci.
7.Bezpłatny posiłek i zimne napoje na mecie rajdu.
8.W rajdzie zostaną wyróżnieni:
najmłodszy uczestnik rajdu;
najstarszy uczestnik rajdu;
najliczniejsza rodzina startująca w rajdzie.
Wszyscy uczestnicy, którzy przejadą całą trasę (pod warunkiem, że uczestniczą w całym rajdzie - kontrola na półmetku) wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez organizatorów:
nagroda główna –
10 nagród „pocieszenia” –
Losowanie nagród odbędzie się na mecie rajdu o godzinie 17.45.

Zasady bezpieczeństwa:
1.Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30 - 50 cm od krawędzi drogi.
2.Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 - 5 m,
a przy zjazdach od 15 - 30 m.
3.Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
4.Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
5.Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
6.Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z ręki, zdejmować stóp z pedałów.
7.Na postoju nie wolno tarasować drogi.
8.Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać: kask ochronny, okulary przeciwsłoneczne chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem oraz ubranie dostosowane do aury.
9.Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, szkło odblaskowe z tyłu).
10.Prosimy nie zabierać ze sobą szklanych i ostrych przedmiotów.
11.Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia – będziemy przejeżdżać przez tereny leśne zostawmy więc las w stanie w jakim go zastaliśmy.
12.W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu.
13.Ostatni uczestnik rajdu powinien mieć przymocowane „ramię bezpieczeństwa”.

Postanowienia końcowe:
1.impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.
2.ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
3.Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu.

Rajd nie jest wyścigiem w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas. Rajd jest okazją do towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które preferują aktywne spędzanie wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą.


źródło: marki.net.pl - portal społeczności Marek